O NAS

KALENDARIUM DZIAŁAŃ
W  ROKU 2018/19

ARCHIWUMDzieła Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

- dzieła charytatywne
- biblioteka

- spotkania biblijne

- oprawa liturgii Mszy św. podczas wybranych uroczystości

- akcje społeczne propagujące Nauke Społeczną Kościoła (Niedziela Akcji Katolickiej)


Diecezjalny Instytut
Akcji Katolickiej

Ogólnopolski Instytut
Akcji Katolickiej


AKTUALNOŚCI


Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej zaprasza swoich członków i kandydatów do stowarzyszenia do udziału w zajęciach Szkoły Biblijnej Akcji Katolickiej. W ramach działalności Studium Społeczno – Pastoralnego Instytutu w roku 2018/2019 prowadzona będzie Szkoła Biblijna mająca na celu przybliżenie słuchaczom zagadnień z zakresu egzegezy Pisma Świętego. Zajęcia odbywać się będą w jedną sobotę w miesiącu w godzinach: 9.30 – 12.30 w następujących terminach:

1. 20 października 2018 r. Tematem spotkania będzie: Historia Abrahama.
2. 17 listopada 2018 r. Tematem spotkania będzie: Historia Jakuba.
3. 8 grudnia 2018 r. Tematem spotkania będzie: Historia Józefa.
4. 26 stycznia 2019 r. Tematem spotkania będzie: Księga Wyjścia
5. 9 lutego 2019 r. Tematem spotkania będzie: Księga Kapłańska.
6. 16 marca 2019 r. Tematem spotkania będzie: Księga Liczb.
7. 13 kwietnia 2019 r. Tematem spotkania będzie: Księga powtórzonego Prawa.
8. 18 maja 2019 r. Tematem spotkania będą: Księgi Historyczne.
9. 15 czerwca 2019 r. Tematem spotkania będą: Prorocy Izraela.

       Słuchacze uczestniczący w siedmiu spotkaniach otrzymają dyplom Lidera Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej zapisują się w sekretariacie Instytutu podczas pierwszych październikowych zajęć. Kandydaci do stowarzyszenia winni przedstawić skierowanie od swojego Księdza Proboszcza. Szkołę Biblijna poprowadzi ks. dr Stanisław Kołakowski – zastępca Diecezjalnego Asystenta Kościelnego i Dyrektora Instytutu Akcji Katolickiej.


  monitoring pozycji

Akcja Katolicka jest międzynarodowym stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy
w zorganizowanej formie najściślej współpracują
z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła.


Spotkania organizacyjno-formacyjne Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbywają się
w
każdą drugą środę miesiąca  po wieczornej Mszy św.