O NAS

KALENDARIUM DZIAŁAŃ
W  ROKU 2019/20

ARCHIWUMDzieła Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

- dzieła charytatywne
- biblioteka

- spotkania biblijne

- oprawa liturgii Mszy św. podczas wybranych uroczystości

- akcje społeczne propagujące Nauke Społeczną Kościoła (Niedziela Akcji Katolickiej)


Diecezjalny Instytut
Akcji Katolickiej

Ogólnopolski Instytut
Akcji Katolickiej


AKTUALNOŚCI
Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej (Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2A) zaprasza członków i kandydatów stowarzyszenia do udziału w zajęciach Szkoły Biblijnej Akcji Katolickiej. W ramach działalności Studium Społeczno – Pastoralnego Instytutu w roku 2019/2020 prowadzona będzie Szkoła Biblijna mająca na celu przybliżenie słuchaczom zagadnień z zakresu egzegezy Pisma Świętego.
Zajęcia odbywać się będą w jedną sobotę w miesiącu w godzinach: 9.30 – 12.30 (z półgodzinną przerwą) w następujących terminach:

1. 12 października 2019 r. Tematem spotkania będzie: Prorocy Izraela.
2. 9 listopada 2019 r. Tematem spotkania będzie: Księgi Mądrościowe Starego Test.
3. 21 grudnia 2019 r. Tematem spotkania będzie: Apokaliptyka Starego Testamentu.
4. 25 stycznia 2020 r. Tematem spotkania będzie: Ewangelia wg Św. Mateusza.
5. 29 lutego 2020 r. Tematem spotkania będzie: Ewangelia wg Św. Marka.
6. 28 marca 2020 r. Tematem spotkania będzie: Ewangelia wg Św. Łukasza.
7. 25 kwietnia 2020 r. Tematem spotkania będzie: Ewangelia wg Św. Jana.
8. 27 maja 2020 r. Tematem spotkania będzie: Dzieje Apostolskie.
9. 20 czerwca 2020 r. Tematem spotkania będzie: Pisma Św. Pawła.

Słuchacze uczestniczący w siedmiu spotkaniach otrzymają dyplom Lidera Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej zapisują się w sekretariacie Instytutu podczas pierwszych październikowych zajęć. Kandydaci do stowarzyszenia winni podczas zapisu przedstawić skierowanie od swojego Księdza Proboszcza. Szkołę Biblijną Akcji Katolickiej prowadził będzie ks. dr Stanisław Kołakowski.       
Akcja Katolicka jest międzynarodowym stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy
w zorganizowanej formie najściślej współpracują
z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła.


Spotkania organizacyjno-formacyjne Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbywają się
w
każdą drugą środę miesiąca  po wieczornej Mszy św.